Το Νόμπελ φυσικής του 1980 για τη σπασμένη συμμετρία CP στους Cronin και Fitch

croninfitchΟι Αμερικανοί φυσικοί James Cronin και Val Logsdon Fitch ανακάλυψαν ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Το σπάσιμο της συμμετρίας CP (φορτίου-ομοτιμίας). Ενώ υπάρχει η καθολική ισχύς της συμμετρίας CPT στις αλληλεπιδράσεις πιστευόταν πως έπρεπε να ισχύει και για τη συμμετρία CP. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε το 1964 στο Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven των ΗΠΑ και αφορούσε μια απαγορευμένη διάσπαση του ουδέτερου Κ-μεσονίου. Η διάσπαση του μεσονίου-Κ έδειξε ότι σε συχνότητα 2 ‰ η συμμετρία CP παραβιαζόταν, με την παραγωγή ενός CP-συμμετρικού σωματιδίου από ένα CP-αντισυμμετρικού.