Φυσικοί βρήκαν νέες ενδείξεις για την σύνθεση των στοιχείων στα σουπερνόβα

Τα στοιχεία που είναι βαρύτερα από τον σίδηρο προέρχονται μόνο από τις ισχυρές αστρικές εκρήξεις, τις σουπερνόβα ή υπερκαινοφανείς εκρήξεις. Κατά την διάρκεια των πυρηνικών αντιδράσεων διαμορφώνονται είναι όλα τα είδη των βραχύβιων πυρήνων, συμπεριλαμβανομένων και των πιο σταθερών συνδυασμών – τον λεγόμενο μαγικό αριθμό – όπως προβλέπεται από τη θεωρία. Όμως ακόμα και εδώ, υπάρχουν και εξαιρέσεις: τα νησιά της αντιστροφής. Με επικεφαλής κάποιους φυσικούς από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM), μια διεθνής ομάδα επιστημόνων έχει καταλάβει τώρα καλύτερα τις εξαιρέσεις αυτές που ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά.

Οι σουπερνόβες ίσως δεν φτιάχνουν πολύ μεγάλους πυρήνες στην κοσμική πυρηνοσύνθεση

Μπορεί να είναι τα λαμπρότερα αστέρια αλλά τα σουπερνόβα δεν μπορούν να ‘σφυρηλατήσουν’ το βαρύτερο στοιχεία όπως μέχρι τώρα νομίζαμε. Αυτή είναι η πρόταση που προκύπτει από την ανάλυση ενός νέου μοντέλου για τους ανέμους των σωματιδίων που εκπέμπονται βίαια από τους πυρήνες των σουπερνόβα.

H προέλευση των χημικών στοιχείων και το πρόβλημα δημιουργίας του άνθρακα στα άστρα

Ξέρουμε περισσότερα από 100 χημικά στοιχεία, τα οποία από τον 19ο αιώνα διευθετούνται κομψά σε γραμμές και σε στήλες του περιοδικού πίνακα, όπως τον δημιούργησε ο Dmitri Mendeleev τον δέκατο ένατο αιώνα. Από αυτά λίγα είναι σε αφθονία, όπως το υδρογόνο, ο άνθρακας, το πυρίτιο και ο σίδηρος. Άλλα, όπως ο χρυσός και το ουράνιο είναι σπάνια γι αυτό και η αξία τους συνεχώς ανεβαίνει. Βέβαια το 99% της συνηθισμένης βαρυονικής ύλης του σύμπαντος αποτελείται από δύο στοιχεία: το υδρογόνο και ήλιο εκ των οποίων το πρώτο δημιουργήθηκε τις πρώτες-πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Το ήλιο δημιουργήθηκε μέσα στα πρώτα λεπτά μετά την Μεγάλη Έκρηξη.