Θρησκεία και Επιστήμη

Το 1859, κάποιος που λεγόταν Κάρολος Δαρβίνος είχε μια ιδέα: «ότι τα είδη δεν είχαν δημιουργηθεί ανεξάρτητα, αλλά είχαν προέλθει, σαν ποικιλίες, από άλλα είδη». Λίγο μετά ο Δαρβίνος έγραψε «Την Προέλευση των Ειδών» και εν συνεχεία η εξέλιξη έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος για τη σύγχρονη επιστήμη. Εντούτοις, ο Δαρβίνος και η συμβολή του στην επιστήμη δέχονται αυτήν την περίοδο επίθεση και όλοι πρέπει να πούμε ένα στοπ στην κατάσταση αυτή.