Γιώργος Χατζηιωάννου: Ηγείται στην έρευνα των πολυμερών και των οργανικών ηλεκτρονικών

O Γιώργος Χατζηιωάννου είναι Καθηγητής Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Bordeaux όπου ηγείται στην έρευνα των πολυμερών και των οργανικών ηλεκτρονικών στη Γαλλία. Ο τομέας της έρευνάς του καλύπτει τα πολυμερή, τα ημιαγώγιμα πολυμερή νανοδομημένα υλικά, τα πολυμερή υλικά για την αποθήκευση και τη μεταφορά πληροφοριών, τα οργανικά ηλεκτρονικά και τα συστημάτων αυτών.