Ένα όργανο στον IIS θα δημιουργήσει το πιο κρύο σημείο στο σύμπαν

Η NASA θα στείλει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) ένα όργανο σε μέγεθος μπαούλου που θα έχει ως στόχο να δημιουργήσει το πιο ψυχρό σημείο στο σύμπαν. Μέσα σε αυτό το «κουτί» υψηλής τεχνολογίας, θα υπάρχουν ένα θάλαμος κενού, λέιζερ και ένα ηλεκτρομαγνητικό «μαχαίρι», που θα χρησιμοποιηθούν για να εξαλείψουν την ενέργεια των σωματιδίων ενός αερίου, επιβραδύνοντάς τα τόσο πολύ, ώστε να παραμείνουν σχεδόν ακίνητα.

Stanley Miller: ο δημιουργός της αρχέγονης σούπας της ζωής και των αμινοξέων στο εργαστήριο

Σαν σήμερα 7 Μαρτίου του 1930 γεννήθηκε ο Αμερικανός βιοχημικός, ο οποίος έκανε μια σειρά από διάσημα πειράματα που ξεκίνησαν το 1953, για να προσδιοριστεί η πιθανή προέλευση της ζωής από ανόργανες χημικές ουσίες από την μόλις σχηματισθείσα Γη. Γι αυτό δημιούργησε ηλεκτρικές εκκενώσεις (ήταν η προσομοίωση της αστραπής) μέσω μείγματος αναγωγικών αερίων, όπως είναι το υδρογόνο, η αμμωνία, το μεθάνιο και το νερό, που πιστεύεται ότι έχουν σχηματιστεί στις πρώτες στιγμές της αρχέγονης ατμόσφαιρα. Λίγες μέρες αργότερα η ανάλυση έδειξε ότι οι προκύπτουσες χημικές ουσίες περιλάμβαναν τη γλυκίνη και την αλανίνη, τα απλούστερα αμινοξέα, τα βασικά δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών. Άλλες προκύπτουσες ενώσεις ήταν η ουρία, οι αλδεϋδες και τα καρβοξυλικά οξέα. Έτσι, αυτή η «αρχέγονη σούπα» είναι η σημερινή αποδεκτή πιο πιθανή εξήγηση, αν και ατελής, για την προέλευση των πολύπλοκων οργανικών μορίων της ζωής.