Είναι ελαφρύ το σωματίδιο Higgs;

Παρά το γεγονός ότι αν ξέρουμε κάποια όρια θα επιτρέψουν στους φυσικούς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να επικεντρωθούν περισσότερο στην περιοχή ενέργειας όπου ενδέχεται να υπάρχει το σωματίδιο Higgs, τα όποια στοιχεία για τα όρια – όταν λαμβάνονται με μετρήσεις στο προηγούμενους επιταχυντές – δειλά δειλά δείχνουν ένα ελαφρύ σωματίδιο Higgs, το οποίο θα είναι ασφαλώς πιο δύσκολο να ανακαλυφθεί.